Mussolini Benito - Doktrina fašizma


Author : Mussolini Benito
Title : Doktrina fašizma
Year : 1932

Link download : Mussolini_Benito_-_Doktrina_fasizma.zip

Kao i svi temeljiti politički koncepti, fašizam je akcija i misao, akcija u kojoj je sadržana doktrina, i doktrina proizlazi iz danoga sustava povijesnih sila u koje je postavljena, i djeluje na njih iznutra. Fašizam stoga posjeduje formu koja je u korelaciji sa prostorom i vremenom; ali također posjeduje idealni sadržaj koji ga čini izrazom istine u višim područjima povijesti misli. Nema načina za prakticiranje duhovnoga utjecaja na svijet kao što je ljudska volja koja dominira nad voljom drugih, osim ako se ne posjeduje koncept i trenutne i konkretne realnosti u kojoj se ta akcija treba provesti, i stalne i univerzalne realnosti u kojoj se trenutno nalazi i ima svoje biće. Za poznavanje ljudi treba se poznavati čovjeka; i za poznavati čovjeka mora se poznavati realnost i njezine zakone. Ne može postojati koncept Države koja nije u svojoj biti koncept života: filozofija ili intuicija, sustav ideja koji se razvija unutar okvira logike ili koncentriran u viziji ili vjeri, ali uvijek, makar potencijalno, organski koncept svijeta. ...

487 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

Mattogno Carlo - Curated lies

Author : Mattogno Carlo Title : Curated lies Year : 2016 Link download :...

Continue reading

De Vries De Heekelingen Herman - Le Fascisme et ses résultats

Auteur : De Vries De Heekelingen Herman Ouvrage : Le Fascisme et ses résultats Année : 1928 Lien de...

Continue reading

Alvarez Santiago - The Gas Vans

Authors : Alvarez Santiago - Marais Pierre Title : The Gas Vans A Critical investigation Year :...

Continue reading

Ball John C. - Air Photo Evidence

Author : Ball John C. Title : Air Photo Evidence Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Bergen...

Continue reading

Brenier Flavien - Les juifs et le Talmud Partie 1

Auteur : Brenier Flavien Ouvrage : Les juifs et le Talmud Partie 1 Année : 1913 Lien de...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables