Hitler Adolf - Moja walka


Author : Hitler Adolf
Title : Moja walka
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Moja_walka.zip

Obrachunek. Słowo wstępne Adolfa Hitlera. 9 października I921 roku, w cztery lata od jej powstania, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza została rozwiązana, a jej działalność zakazana w całej Rzeszy. I kwietnia I924 roku wyrokiem Sądu Ludowego w Monachium zostałem skazany i osadzony w twierdzy Landsberg nad Lechem. To dało mi po latach nieprzerwanej pracy możliwość przystąpienia do dzieła, którego wielu się domagało, a które ja uważałem za pożyteczne dla ruchu. Tak więc postanowiłem wyjaśnić w tej książce cele naszego ruchu, a także przedstawić obraz jego rozwoju. Z niej będzie się można więcej nauczyć niż z jakiejkolwiek czysto doktrynerskiej rozprawy naukowej. Dało mi to sposobność przedstawienia swojej osobowości na tyle, na ile jest to potrzebne do zrozumienia idei tej książki i rozwiania sfabrykowanej przez żydowską prasę legendy mojej osoby. Tą pracą zwracam się nie do obcych, ale do tych stronników ruchu, którzy należą do niego sercem i pragną jego zrozumienia. Wiem, że ludzi łatwiej można pozyskać słowem mówionym niż pisanym i że każdy wielki ruch na tej ziemi rośnie w siłę dzięki mówcom, a nie wielkim pisarzom. Jednakże w celu stworzenia podstaw jakiejś doktryny i jej ujednolicenia wewnętrzne zasady muszą zostać spisane. Może więc ta książka stanie się kamieniem węgielnym naszego ruchu, do którego i ja wniosę swój wkład. Autor. ...

779 reads

You might also like

Marrs Texe - Robot alchemy

Author : Marrs Texe Title : Robot alchemy Androids, cyborgs, and the magic of artificial life Year...

Continue reading

Marrs Texe - Illuminati Entrika çemberi

Author : Marrs Texe Title : Illuminati Entrika çemberi Year : 2002 Link download :...

Continue reading

Marrs Texe - Conspiracy world

Author : Marrs Texe Title : Conspiracy world A truthteller’s compendium of eye–opening revelations...

Continue reading

Marrs Texe - Mystery mark of the new age

Author : Marrs Texe Title : Mystery mark of the new age Satan’s design for World domination Year :...

Continue reading

Marrs Texe - La science de l’ADN et le sang de la lignée juive

Auteur : Marrs Texe Ouvrage : La science de l’ADN et le sang de la lignée juive Année : 2013 Lien...

Continue reading

Marrs Texe - Codex Magica

Author : Marrs Texe Title : Codex Magica Secret Signs, Mysterious Symbols, and Hidden Codes of the...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables