Hitler Adolf - Moja walka


Author : Hitler Adolf
Title : Moja walka
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Moja_walka.zip

Obrachunek. Słowo wstępne Adolfa Hitlera. 9 października I921 roku, w cztery lata od jej powstania, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza została rozwiązana, a jej działalność zakazana w całej Rzeszy. I kwietnia I924 roku wyrokiem Sądu Ludowego w Monachium zostałem skazany i osadzony w twierdzy Landsberg nad Lechem. To dało mi po latach nieprzerwanej pracy możliwość przystąpienia do dzieła, którego wielu się domagało, a które ja uważałem za pożyteczne dla ruchu. Tak więc postanowiłem wyjaśnić w tej książce cele naszego ruchu, a także przedstawić obraz jego rozwoju. Z niej będzie się można więcej nauczyć niż z jakiejkolwiek czysto doktrynerskiej rozprawy naukowej. Dało mi to sposobność przedstawienia swojej osobowości na tyle, na ile jest to potrzebne do zrozumienia idei tej książki i rozwiania sfabrykowanej przez żydowską prasę legendy mojej osoby. Tą pracą zwracam się nie do obcych, ale do tych stronników ruchu, którzy należą do niego sercem i pragną jego zrozumienia. Wiem, że ludzi łatwiej można pozyskać słowem mówionym niż pisanym i że każdy wielki ruch na tej ziemi rośnie w siłę dzięki mówcom, a nie wielkim pisarzom. Jednakże w celu stworzenia podstaw jakiejś doktryny i jej ujednolicenia wewnętrzne zasady muszą zostać spisane. Może więc ta książka stanie się kamieniem węgielnym naszego ruchu, do którego i ja wniosę swój wkład. Autor. ...

856 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

Mattogno Carlo - Curated lies

Author : Mattogno Carlo Title : Curated lies Year : 2016 Link download :...

Continue reading

De Vries De Heekelingen Herman - Le Fascisme et ses résultats

Auteur : De Vries De Heekelingen Herman Ouvrage : Le Fascisme et ses résultats Année : 1928 Lien de...

Continue reading

Alvarez Santiago - The Gas Vans

Authors : Alvarez Santiago - Marais Pierre Title : The Gas Vans A Critical investigation Year :...

Continue reading

Ball John C. - Air Photo Evidence

Author : Ball John C. Title : Air Photo Evidence Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Bergen...

Continue reading

Brenier Flavien - Les juifs et le Talmud Partie 1

Auteur : Brenier Flavien Ouvrage : Les juifs et le Talmud Partie 1 Année : 1913 Lien de...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables