Hitler Adolf - Mein kampf


Author : Hitler Adolf
Title : Mein kampf
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Mein_kampf.zip

Elõszó. 1924. április 1-én kezdtem meg várfogságom letöltését a Lech melletti Landsberg várfogdájában a müncheni népbíróság ítélete alapján Hosszú évek szüntelen munkássága után itt végre alkalmam nyílt egy olyan mû megírására, amelyre sokan buzdítottak, és amelynek szükségszerûségét a mozgalom érdekében magam is éreztem. Így határoztam el, hogy két kötetben nemcsak mozgalmunk célját fejtem ki, hanem fejlõdésének útját is vázolom . Meggyõzõdésem, hogy egy ilyen mûbõl több tanulság meríthetõ, mint egy kizárólag elméleti munkából. Itt kínálkozott alkalom arra is, hogy saját egyéniségem kialakulásáról is képet nyújtsak, hogy ezzel egyrészt mûvem megértését könnyítsem meg, másrészt pedig eloszlassam azokat a torz mendemondákat, amelyeket elsõsorban a zsidó kézben lévõ sajtó terjesztett rólam. Ezzel a munkámmal nem az idegenekhez fordulok, hanem azokhoz a párthíveimhez, akik szívvel lélekkel mozgalmunk alkotórészei, és akik értelme a mozgalom belsõ részleteinek feltárása iránt érdeklõdik. Tudom, hogy az emberek megnyerésére az élõ szó hatásosabb az írottnál. Minden mozgalom nagyarányú kifejlõdését elsõsorban a nagy szónokoknak köszönheti, nem a nagy íróknak. Mégis szükség van arra, hogy egy tan alapvetõ gondolatait az egység és egyöntetûség kedvéért mindörökre papírra vessük. Ezt a két kötetet is közös munkánk építõkövének tekintem. A Lech melletti Landsbergi vár fogdájában. A Szerzõ. ...

785 reads

You might also like

Moussali Antoine - La croix et le croissant

Auteur : Moussali Antoine Ouvrage : La croix et le croissant Le christianisme face à l'islam Année...

Continue reading

Winship Thomas - Zetetic cosmogony

Author : Winship Thomas (Rectangle) Title : Zetetic cosmogony Year : 1899 Link download :...

Continue reading

Smith Karl A. - Is the earth a globe whirling in space ?

Author : Smith Karl A. Title : Is the earth a globe whirling in space ? Year : 1904 Link download :...

Continue reading

Scott David Wardlaw - Terra firma

Author : Scott David Wardlaw Title : Terra firma Year : 1901 Link download :...

Continue reading

Gleason Alex - Is the bible from heaven ? Is the earth a globe ?

Author : Gleason Alex Title : Is the bible from heaven ? Is the earth a globe ? Year : 1893 Link...

Continue reading

Weber Mark - Le Sionisme et le Troisième Reich

Auteur : Weber Mark Ouvrage : Le Sionisme et le Troisième Reich Année : 2004 Lien de téléchargement...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables