Hitler Adolf - Mein kampf


Author : Hitler Adolf
Title : Mein kampf
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Mein_kampf.zip

Elõszó. 1924. április 1-én kezdtem meg várfogságom letöltését a Lech melletti Landsberg várfogdájában a müncheni népbíróság ítélete alapján Hosszú évek szüntelen munkássága után itt végre alkalmam nyílt egy olyan mû megírására, amelyre sokan buzdítottak, és amelynek szükségszerûségét a mozgalom érdekében magam is éreztem. Így határoztam el, hogy két kötetben nemcsak mozgalmunk célját fejtem ki, hanem fejlõdésének útját is vázolom . Meggyõzõdésem, hogy egy ilyen mûbõl több tanulság meríthetõ, mint egy kizárólag elméleti munkából. Itt kínálkozott alkalom arra is, hogy saját egyéniségem kialakulásáról is képet nyújtsak, hogy ezzel egyrészt mûvem megértését könnyítsem meg, másrészt pedig eloszlassam azokat a torz mendemondákat, amelyeket elsõsorban a zsidó kézben lévõ sajtó terjesztett rólam. Ezzel a munkámmal nem az idegenekhez fordulok, hanem azokhoz a párthíveimhez, akik szívvel lélekkel mozgalmunk alkotórészei, és akik értelme a mozgalom belsõ részleteinek feltárása iránt érdeklõdik. Tudom, hogy az emberek megnyerésére az élõ szó hatásosabb az írottnál. Minden mozgalom nagyarányú kifejlõdését elsõsorban a nagy szónokoknak köszönheti, nem a nagy íróknak. Mégis szükség van arra, hogy egy tan alapvetõ gondolatait az egység és egyöntetûség kedvéért mindörökre papírra vessük. Ezt a két kötetet is közös munkánk építõkövének tekintem. A Lech melletti Landsbergi vár fogdájában. A Szerzõ. ...

913 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

Menuhin Gerard - Dites la vérité et vous humilierez le diable

Auteur : Menuhin Gerard Ouvrage : Dites la vérité et vous humilierez le diable Sachez reconnaître...

Continue reading

Héraud Auguste - Nouveau dictionnaire des plantes médicinales Quatrième édition

Auteur : Héraud Auguste Ouvrage : Nouveau dictionnaire des plantes médicinales Quatrième édition...

Continue reading

Héraud Auguste - Nouveau dictionnaire des plantes médicinales Troisième édition

Auteur : Héraud Auguste Ouvrage : Nouveau dictionnaire des plantes médicinales Troisième édition...

Continue reading

Brenier Flavien - Les juifs et le Talmud

Auteur : Brenier Flavien Ouvrage : Les juifs et le Talmud Morale et principes sociaux des juifs...

Continue reading

Leese Arnold - Sottise du Gentil Les Rothschild

Auteur : Leese Arnold Ouvrage : Sottise du Gentil Les Rothschild En complément : Le Bolchevisme est...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables