Hitler Adolf - Mein kampf


Author : Hitler Adolf
Title : Mein kampf
Year : 1924

Link download : Hitler_Adolf_-_Mein_kampf.zip

Elõszó. 1924. április 1-én kezdtem meg várfogságom letöltését a Lech melletti Landsberg várfogdájában a müncheni népbíróság ítélete alapján Hosszú évek szüntelen munkássága után itt végre alkalmam nyílt egy olyan mû megírására, amelyre sokan buzdítottak, és amelynek szükségszerûségét a mozgalom érdekében magam is éreztem. Így határoztam el, hogy két kötetben nemcsak mozgalmunk célját fejtem ki, hanem fejlõdésének útját is vázolom . Meggyõzõdésem, hogy egy ilyen mûbõl több tanulság meríthetõ, mint egy kizárólag elméleti munkából. Itt kínálkozott alkalom arra is, hogy saját egyéniségem kialakulásáról is képet nyújtsak, hogy ezzel egyrészt mûvem megértését könnyítsem meg, másrészt pedig eloszlassam azokat a torz mendemondákat, amelyeket elsõsorban a zsidó kézben lévõ sajtó terjesztett rólam. Ezzel a munkámmal nem az idegenekhez fordulok, hanem azokhoz a párthíveimhez, akik szívvel lélekkel mozgalmunk alkotórészei, és akik értelme a mozgalom belsõ részleteinek feltárása iránt érdeklõdik. Tudom, hogy az emberek megnyerésére az élõ szó hatásosabb az írottnál. Minden mozgalom nagyarányú kifejlõdését elsõsorban a nagy szónokoknak köszönheti, nem a nagy íróknak. Mégis szükség van arra, hogy egy tan alapvetõ gondolatait az egység és egyöntetûség kedvéért mindörökre papírra vessük. Ezt a két kötetet is közös munkánk építõkövének tekintem. A Lech melletti Landsbergi vár fogdájában. A Szerzõ. ...

880 reads

You might also like

News

Updates are only available to donors. To make a donation please go to this page : Donate You will...

Continue reading

Mattogno Carlo - Curated lies

Author : Mattogno Carlo Title : Curated lies Year : 2016 Link download :...

Continue reading

De Vries De Heekelingen Herman - Le Fascisme et ses résultats

Auteur : De Vries De Heekelingen Herman Ouvrage : Le Fascisme et ses résultats Année : 1928 Lien de...

Continue reading

Alvarez Santiago - The Gas Vans

Authors : Alvarez Santiago - Marais Pierre Title : The Gas Vans A Critical investigation Year :...

Continue reading

Ball John C. - Air Photo Evidence

Author : Ball John C. Title : Air Photo Evidence Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Bergen...

Continue reading

Brenier Flavien - Les juifs et le Talmud Partie 1

Auteur : Brenier Flavien Ouvrage : Les juifs et le Talmud Partie 1 Année : 1913 Lien de...

Continue reading
FREE PDF
Free PDF
1984-2014
Livres anciens et rares au format PDF, libre de droits, gratuitement téléchargeables