Author : Pokorny Ctibor Title : Zidovstvo na Slovensku Year : 1940 Link download : Pokorny_Ctibor_-_Zidovstvo_na_Slovensku.zip Uvod. Zidovská otázka je dnes na Slovensku v popredi všeobecného záujmu. Je to prirodzené. Ináč to ani nemôže byt'. Veď židovská otázka svojím všestranným výzttamom patrí  […]